Phát hiện đột phá xác ướp Ai Cập giải mã cái chết bí ẩn của Vua Tut

Nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922, đó là ngôi mộ KV62 tại Thung lũng các vị Vua. Ảnh: Getty Images
Nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922, đó là ngôi mộ KV62 tại Thung lũng các vị Vua. Ảnh: Getty Images
Nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện ra lăng mộ gần như còn nguyên vẹn của Tutankhamun vào năm 1922, đó là ngôi mộ KV62 tại Thung lũng các vị Vua. Ảnh: Getty Images
Lên top