Phát hiện diễn tiến bất thường suốt hàng tỉ năm bên trong lõi Trái đất

Minh họa lõi bên trong và các lớp vỏ bên ngoài cấu tạo nên Trái đất. Ảnh: NASA/Getty
Minh họa lõi bên trong và các lớp vỏ bên ngoài cấu tạo nên Trái đất. Ảnh: NASA/Getty
Minh họa lõi bên trong và các lớp vỏ bên ngoài cấu tạo nên Trái đất. Ảnh: NASA/Getty
Lên top