Phát hiện điểm nóng ở ngôi sao trẻ giúp giải mã bí ẩn Mặt trời thuở sơ khai

Hình minh họa một ngôi sao trẻ và đĩa tiền hành tinh bao quanh. Ảnh: NASA
Hình minh họa một ngôi sao trẻ và đĩa tiền hành tinh bao quanh. Ảnh: NASA
Hình minh họa một ngôi sao trẻ và đĩa tiền hành tinh bao quanh. Ảnh: NASA
Lên top