Phát hiện điểm chung kinh ngạc ở sao chổi trong và ngoài Hệ Mặt trời

Phát hiện kim loại nặng sắt (Fe) và niken (Ni) trong bầu khí quyển mờ của một sao chổi. Ảnh: ESO
Phát hiện kim loại nặng sắt (Fe) và niken (Ni) trong bầu khí quyển mờ của một sao chổi. Ảnh: ESO
Phát hiện kim loại nặng sắt (Fe) và niken (Ni) trong bầu khí quyển mờ của một sao chổi. Ảnh: ESO
Lên top