Phát hiện đèn dầu 1.900 năm tuổi mang ý nghĩa may mắn ở Israel

Chiếc đèn dầu 1.900 năm tuổi được phát hiện ở Israel. Ảnh: Tân Hoa xã
Chiếc đèn dầu 1.900 năm tuổi được phát hiện ở Israel. Ảnh: Tân Hoa xã
Chiếc đèn dầu 1.900 năm tuổi được phát hiện ở Israel. Ảnh: Tân Hoa xã
Lên top