Phát hiện dấu vết thành phố mất tích của thổ dân châu Mỹ

Các nhà nghiên cứu ở Florida tin rằng họ đã phát hiện ra những tàn tích còn sót lại của Sarabay - một khu định cư của người Mỹ bản địa. Ảnh: UNF
Các nhà nghiên cứu ở Florida tin rằng họ đã phát hiện ra những tàn tích còn sót lại của Sarabay - một khu định cư của người Mỹ bản địa. Ảnh: UNF
Các nhà nghiên cứu ở Florida tin rằng họ đã phát hiện ra những tàn tích còn sót lại của Sarabay - một khu định cư của người Mỹ bản địa. Ảnh: UNF
Lên top