Phát hiện dấu vết cuộc sống cổ đại từ 5.000 năm trước ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khoa học phát hiện dấu vết cuộc sống cổ đại từ 5.000 trước ở tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily News
Các nhà khoa học phát hiện dấu vết cuộc sống cổ đại từ 5.000 trước ở tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily News
Các nhà khoa học phát hiện dấu vết cuộc sống cổ đại từ 5.000 trước ở tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hurriyet Daily News
Lên top