Phát hiện dấu tích xương loài dơi ma cà rồng khổng lồ thời tiền sử

Xương hàm của loài dơi ma cà rồng khổng lồ từ 100.000 năm trước được tìm thấy trong một hang động ở Argentina. Ảnh: Bảo tàng Miramar
Xương hàm của loài dơi ma cà rồng khổng lồ từ 100.000 năm trước được tìm thấy trong một hang động ở Argentina. Ảnh: Bảo tàng Miramar
Xương hàm của loài dơi ma cà rồng khổng lồ từ 100.000 năm trước được tìm thấy trong một hang động ở Argentina. Ảnh: Bảo tàng Miramar
Lên top