Phát hiện dấu hiệu hành tinh đầu tiên ngoài thiên hà chứa Trái đất

Bằng chứng về hành tinh trong thiên hà M51 (thiên hà Xoáy nước), đại diện cho khả năng là hành tinh đầu tiên được phát hiện bên ngoài dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Bằng chứng về hành tinh trong thiên hà M51 (thiên hà Xoáy nước), đại diện cho khả năng là hành tinh đầu tiên được phát hiện bên ngoài dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Bằng chứng về hành tinh trong thiên hà M51 (thiên hà Xoáy nước), đại diện cho khả năng là hành tinh đầu tiên được phát hiện bên ngoài dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Lên top