Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất tại công viên quốc gia Mỹ

Các dấu chân hóa thạch 313 triệu năm tuổi đã được phát hiện ở công viên Quốc gia Grand Canyon, Arizona, Mỹ. Ảnh: CNN
Các dấu chân hóa thạch 313 triệu năm tuổi đã được phát hiện ở công viên Quốc gia Grand Canyon, Arizona, Mỹ. Ảnh: CNN
Các dấu chân hóa thạch 313 triệu năm tuổi đã được phát hiện ở công viên Quốc gia Grand Canyon, Arizona, Mỹ. Ảnh: CNN
Lên top