Phát hiện đáng ngại ở vùng dịch COVID hơn 100 triệu dân của Trung Quốc

Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện những thông tin mới về các ca COVID-19 ở vùng đông bắc nước này. Ảnh: AFP.
Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện những thông tin mới về các ca COVID-19 ở vùng đông bắc nước này. Ảnh: AFP.
Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện những thông tin mới về các ca COVID-19 ở vùng đông bắc nước này. Ảnh: AFP.
Lên top