Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Nghiên cứu cho thấy COVID-19 có thể tấn công hệ miễn dịch. Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu cho thấy COVID-19 có thể tấn công hệ miễn dịch. Ảnh: Shutterstock
Nghiên cứu cho thấy COVID-19 có thể tấn công hệ miễn dịch. Ảnh: Shutterstock
Lên top