Phát hiện dạng băng hà mới trên sao Hỏa

Kết cấu ở khu vực Arcadia Planitia trên bề mặt sao Hỏa do tàu vũ trụ Mars Odyssey chụp năm 2001. Ảnh: NASA.
Kết cấu ở khu vực Arcadia Planitia trên bề mặt sao Hỏa do tàu vũ trụ Mars Odyssey chụp năm 2001. Ảnh: NASA.
Kết cấu ở khu vực Arcadia Planitia trên bề mặt sao Hỏa do tàu vũ trụ Mars Odyssey chụp năm 2001. Ảnh: NASA.
Lên top