Phát hiện dàn máy bay hàng trăm triệu USD của Lầu Năm Góc thành phế liệu

Một chiếc G222 trong dự án của Lầu Năm Góc bị phá hủy để làm phế liệu nằm trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan vào tháng 8.2014. ẢNh: Cơ quan hậu cần Bộ Quốc phòng Mỹ/SIGAR.
Một chiếc G222 trong dự án của Lầu Năm Góc bị phá hủy để làm phế liệu nằm trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan vào tháng 8.2014. ẢNh: Cơ quan hậu cần Bộ Quốc phòng Mỹ/SIGAR.
Một chiếc G222 trong dự án của Lầu Năm Góc bị phá hủy để làm phế liệu nằm trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan vào tháng 8.2014. ẢNh: Cơ quan hậu cần Bộ Quốc phòng Mỹ/SIGAR.
Lên top