Phát hiện cụm sao "xấu số" có thể tan biến vào không gian

Hình ảnh toàn cảnh Dải Ngân hà. Phía trên cùng là cụm sao cầu Palomar 5 cùng 2 chiếc đuôi dài hơn 22.800 năm ánh sáng. Ảnh: Đại học Barcelona
Hình ảnh toàn cảnh Dải Ngân hà. Phía trên cùng là cụm sao cầu Palomar 5 cùng 2 chiếc đuôi dài hơn 22.800 năm ánh sáng. Ảnh: Đại học Barcelona
Hình ảnh toàn cảnh Dải Ngân hà. Phía trên cùng là cụm sao cầu Palomar 5 cùng 2 chiếc đuôi dài hơn 22.800 năm ánh sáng. Ảnh: Đại học Barcelona
Lên top