Phát hiện cực hiếm - loài rồng xanh xuất hiện trên bờ biển ở Mỹ

Phát hiện cực hiếm - loài rồng xanh xuất hiện trên bờ biển ở Mỹ. Ảnh: CNN
Phát hiện cực hiếm - loài rồng xanh xuất hiện trên bờ biển ở Mỹ. Ảnh: CNN
Phát hiện cực hiếm - loài rồng xanh xuất hiện trên bờ biển ở Mỹ. Ảnh: CNN
Lên top