Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 ở Pháp. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 ở Pháp. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh COVID-19 ở Pháp. Ảnh: AFP
Lên top