Phát hiện COVID-19 trong tinh dịch, liệu có con đường lây truyền mới?

Nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc đang cầm các mẫu xét nghiệm. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc đang cầm các mẫu xét nghiệm. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế ở Vũ Hán, Trung Quốc đang cầm các mẫu xét nghiệm. Ảnh: AFP.
Lên top