Phát hiện con đường thời La Mã cổ đại ở đầm phá Venice

Hình ảnh minh họa con đường La Mã cổ đại. Ảnh: ISMAR
Hình ảnh minh họa con đường La Mã cổ đại. Ảnh: ISMAR
Hình ảnh minh họa con đường La Mã cổ đại. Ảnh: ISMAR
Lên top