Phát hiện con đường lây nhiễm COVID-19 cao gấp 100 lần SARS

Nghiên cứu của Đại học Hong Kong cho biết mắt là một con đường chính để virus SARS-CoV-2 xâm nhập. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nghiên cứu của Đại học Hong Kong cho biết mắt là một con đường chính để virus SARS-CoV-2 xâm nhập. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nghiên cứu của Đại học Hong Kong cho biết mắt là một con đường chính để virus SARS-CoV-2 xâm nhập. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top