Phát hiện cổ vật 2.700 tuổi xa xỉ hiếm có ở Jerusalem

Bồn cầu cổ 2.700 năm vừa khai quật. Ảnh: Cơ quan Cổ vật Israel
Bồn cầu cổ 2.700 năm vừa khai quật. Ảnh: Cơ quan Cổ vật Israel
Bồn cầu cổ 2.700 năm vừa khai quật. Ảnh: Cơ quan Cổ vật Israel
Lên top