Phát hiện chủng SARS-CoV-2 mạnh lấn át cả chủng virus ở Vũ Hán

Dù virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc đầu tiên từ  cuối năm ngoái nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, một chủng xuất hiện nhiều tháng sau đó ở Italia là chủng phổ biến nhất trong đại dịch toàn cầu. Ảnh: Getty.
Dù virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc đầu tiên từ cuối năm ngoái nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, một chủng xuất hiện nhiều tháng sau đó ở Italia là chủng phổ biến nhất trong đại dịch toàn cầu. Ảnh: Getty.
Dù virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc đầu tiên từ cuối năm ngoái nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, một chủng xuất hiện nhiều tháng sau đó ở Italia là chủng phổ biến nhất trong đại dịch toàn cầu. Ảnh: Getty.
Lên top