Phát hiện chủng SARS-CoV-2 đột biến ở Philippines

Ảnh SARS-CoV-2 qua kính hiển vi. Ảnh: AFP.
Ảnh SARS-CoV-2 qua kính hiển vi. Ảnh: AFP.
Ảnh SARS-CoV-2 qua kính hiển vi. Ảnh: AFP.
Lên top