Phát hiện chấn động làm đảo lộn hiểu biết về Dải Ngân hà

Theo nghiên cứu mới, trung tâm Dải Ngân hà có thể không phải hố đen siêu lớn mà là vật chất tối. Ảnh: AFP/Getty
Theo nghiên cứu mới, trung tâm Dải Ngân hà có thể không phải hố đen siêu lớn mà là vật chất tối. Ảnh: AFP/Getty
Theo nghiên cứu mới, trung tâm Dải Ngân hà có thể không phải hố đen siêu lớn mà là vật chất tối. Ảnh: AFP/Getty
Lên top