Phát hiện cấu trúc siêu khổng lồ mới ở Dải Ngân hà

Những ngôi sao ở trung tâm Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Những ngôi sao ở trung tâm Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Những ngôi sao ở trung tâm Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Lên top