Phát hiện cấu trúc khổng lồ thách thức hiểu biết về vũ trụ

Cụm thiên hà ACO S 295 chụp bằng Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA/ESA. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA/ESA
Cụm thiên hà ACO S 295 chụp bằng Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA/ESA. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA/ESA
Cụm thiên hà ACO S 295 chụp bằng Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA/ESA. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA/ESA
Lên top