Phát hiện cấu trúc khổng lồ lần đầu lộ diện trong không gian Ngân Hà

Môi trường giữa các vì sao trong Dải Ngân Hà là một tập hợp khổng lồ của khí và bụi. Ảnh: Getty/AFP
Môi trường giữa các vì sao trong Dải Ngân Hà là một tập hợp khổng lồ của khí và bụi. Ảnh: Getty/AFP
Môi trường giữa các vì sao trong Dải Ngân Hà là một tập hợp khổng lồ của khí và bụi. Ảnh: Getty/AFP
Lên top