Phát hiện các hóa chất cần cho sự sống trên sao Kim

Hình ảnh sao Kim qua kính viễn vọng Hubble chụp vào ngày 24.1.1995, khi sao Kim cách trái đất 113.600.000km. Ảnh: NASA.
Hình ảnh sao Kim qua kính viễn vọng Hubble chụp vào ngày 24.1.1995, khi sao Kim cách trái đất 113.600.000km. Ảnh: NASA.
Hình ảnh sao Kim qua kính viễn vọng Hubble chụp vào ngày 24.1.1995, khi sao Kim cách trái đất 113.600.000km. Ảnh: NASA.
Lên top