Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Những người vô gia cư trên một đường phố ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Những người vô gia cư trên một đường phố ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Những người vô gia cư trên một đường phố ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top