Phát hiện ca mắc COVID-19 ở sân bay, Thượng Hải cách ly 186 người

Phát hiện nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay dương tính với COVID-19, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhanh chóng cách ly 186 người và thực hiện hơn 8.000 xét nghiệm. Ảnh: AFP
Phát hiện nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay dương tính với COVID-19, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhanh chóng cách ly 186 người và thực hiện hơn 8.000 xét nghiệm. Ảnh: AFP
Phát hiện nhân viên vận chuyển hàng hóa tại sân bay dương tính với COVID-19, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhanh chóng cách ly 186 người và thực hiện hơn 8.000 xét nghiệm. Ảnh: AFP
Lên top