Phát hiện bộ sưu tập khổng lồ quan tài cổ Ai Cập 2.500 năm tuổi

Những cỗ quan tài cổ 2.500 tuổi được phát hiện ở Giza, Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những cỗ quan tài cổ 2.500 tuổi được phát hiện ở Giza, Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Những cỗ quan tài cổ 2.500 tuổi được phát hiện ở Giza, Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top