Phát hiện bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô trong ngôi nhà hẻo lánh

Bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô được tìm thấy ở trong một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu. Ảnh: CNN
Bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô được tìm thấy ở trong một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu. Ảnh: CNN
Bình cổ Trung Quốc trị giá triệu đô được tìm thấy ở trong một ngôi nhà hẻo lánh ở Châu Âu. Ảnh: CNN
Lên top