Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới ở Pháp

Pháp công bố thông tin sơ bộ về một biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP
Pháp công bố thông tin sơ bộ về một biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP
Pháp công bố thông tin sơ bộ về một biến thể SARS-CoV-2 mới. Ảnh: AFP
Lên top