Phát hiện biến thể COVID-19, thành phố ở Pháp giới nghiêm chặt chẽ

Thành phố Marseille của Pháp áp dụng giờ giới nghiêm nghiêm ngặt hơn sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Thành phố Marseille của Pháp áp dụng giờ giới nghiêm nghiêm ngặt hơn sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Thành phố Marseille của Pháp áp dụng giờ giới nghiêm nghiêm ngặt hơn sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top