Phát hiện báu vật Trung Quốc trị giá hàng tỉ đồng trong gara ở Anh

Ấm trà cổ Trung Quốc trị giá hàng tỉ đồng được phát hiện trong gara ở Anh. Ảnh: BBC
Ấm trà cổ Trung Quốc trị giá hàng tỉ đồng được phát hiện trong gara ở Anh. Ảnh: BBC
Ấm trà cổ Trung Quốc trị giá hàng tỉ đồng được phát hiện trong gara ở Anh. Ảnh: BBC
Lên top