Phát hiện bất ngờ về khởi phát COVID-19 ở Anh

Xe cứu thương ở bệnh viện St Thomas, London. Ảnh: AFP
Xe cứu thương ở bệnh viện St Thomas, London. Ảnh: AFP
Xe cứu thương ở bệnh viện St Thomas, London. Ảnh: AFP
Lên top