Phát hiện bất ngờ các hành tinh "vô gia cư" lang thang trong vũ trụ

Mô tả một hành tinh trôi nổi tự do trong vũ trụ. Ảnh: University of  Manchester
Mô tả một hành tinh trôi nổi tự do trong vũ trụ. Ảnh: University of Manchester
Mô tả một hành tinh trôi nổi tự do trong vũ trụ. Ảnh: University of Manchester
Lên top