Phát hiện bão hố đen khổng lồ lâu đời nhất

Gió thiên hà do hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của một thiên hà điều khiển. Ảnh: ALMA
Gió thiên hà do hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của một thiên hà điều khiển. Ảnh: ALMA
Gió thiên hà do hố đen siêu khối lượng ở trung tâm của một thiên hà điều khiển. Ảnh: ALMA
Lên top