Phát hiện bằng chứng cuối cùng về nước trên sao Hỏa cổ đại

Có hàng triệu quả việt quất như thế này nằm rải rác trên bề mặt sao Hỏa. Một nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể nắm giữ một dấu vết quan trọng của nước cổ đại. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS)
Có hàng triệu quả việt quất như thế này nằm rải rác trên bề mặt sao Hỏa. Một nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể nắm giữ một dấu vết quan trọng của nước cổ đại. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS)
Có hàng triệu quả việt quất như thế này nằm rải rác trên bề mặt sao Hỏa. Một nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể nắm giữ một dấu vết quan trọng của nước cổ đại. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS)
Lên top