Phát hiện 95 "thiên thể lạnh" chưa từng biết đến gần mặt trời

Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện 95 "thiên thể lạnh" gần mặt trời. Ảnh: The Space
Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện 95 "thiên thể lạnh" gần mặt trời. Ảnh: The Space
Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện 95 "thiên thể lạnh" gần mặt trời. Ảnh: The Space
Lên top