Phát hiện 600 người di cư từ 12 nước giấu trong 2 xe tải ở Mexico

Xe tải của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đi gần một đoàn người di cư đang hướng về thành phố Pijijiapan, Mexico. Ảnh: AFP
Xe tải của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đi gần một đoàn người di cư đang hướng về thành phố Pijijiapan, Mexico. Ảnh: AFP
Xe tải của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đi gần một đoàn người di cư đang hướng về thành phố Pijijiapan, Mexico. Ảnh: AFP
Lên top