Phát hiện 59 thi thể trong những ngôi mộ bí ẩn ở Guanajuato, Mexico

59 thi thể trong những ngôi mộ bí mật đã được phát hiện tại thành phố Salvatierra của bang Guanajuato, Mexico. Ảnh: Google Maps
59 thi thể trong những ngôi mộ bí mật đã được phát hiện tại thành phố Salvatierra của bang Guanajuato, Mexico. Ảnh: Google Maps
59 thi thể trong những ngôi mộ bí mật đã được phát hiện tại thành phố Salvatierra của bang Guanajuato, Mexico. Ảnh: Google Maps
Lên top