Phát hiện 5 ca COVID-19, trụ sở Liên Hợp Quốc hủy các cuộc họp trực tiếp

Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top