Phát hiện 3 quần tụ thiên hà mới độc đáo

Hình ảnh qua kính viễn vọng không gian Hubble về cụm thiên hà CHIPS1911+4455. Ảnh: NASA
Hình ảnh qua kính viễn vọng không gian Hubble về cụm thiên hà CHIPS1911+4455. Ảnh: NASA
Hình ảnh qua kính viễn vọng không gian Hubble về cụm thiên hà CHIPS1911+4455. Ảnh: NASA
Lên top