Phát hiện 3 chủng vi khuẩn mới ở ISS giúp thực vật phát triển trong vũ trụ

Rau đang được trồng trên trạm vũ trụ. Ảnh: NASA.
Rau đang được trồng trên trạm vũ trụ. Ảnh: NASA.
Rau đang được trồng trên trạm vũ trụ. Ảnh: NASA.
Lên top