Phát hiện 3 ca COVID-19 cộng đồng, Trung Quốc phong tỏa một số nơi

Bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, mặc bảo hộ trước khi vào ca làm việc tại khu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, mặc bảo hộ trước khi vào ca làm việc tại khu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Bác sĩ tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, mặc bảo hộ trước khi vào ca làm việc tại khu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top