Phát hiện 25 người náu trong container lạnh trên phà từ Hà Lan đi Anh

Phát hiện 25 người náu trên phà đi từ Hà Lan tới Anh. Ảnh: Sky News.
Phát hiện 25 người náu trên phà đi từ Hà Lan tới Anh. Ảnh: Sky News.
Phát hiện 25 người náu trên phà đi từ Hà Lan tới Anh. Ảnh: Sky News.
Lên top