Phát hiện 20 thi thể gần mỏ vàng bỏ hoang tại Nam Phi

Những người khai thác kim cương bất hợp pháp được gọi là "zama-zamas" ở Nam Phi. Thi thể của 20 thợ mỏ bị tình nghi bất hợp pháp đã được tìm thấy gần Johannesburg, Nam Phi. Ảnh minh hoạ: UN
Những người khai thác kim cương bất hợp pháp được gọi là "zama-zamas" ở Nam Phi. Thi thể của 20 thợ mỏ bị tình nghi bất hợp pháp đã được tìm thấy gần Johannesburg, Nam Phi. Ảnh minh hoạ: UN
Những người khai thác kim cương bất hợp pháp được gọi là "zama-zamas" ở Nam Phi. Thi thể của 20 thợ mỏ bị tình nghi bất hợp pháp đã được tìm thấy gần Johannesburg, Nam Phi. Ảnh minh hoạ: UN
Lên top