Phát hiện 2 hành tinh khí quay quanh ngôi sao giống Mặt trời

Các nhà khoa học dân sự giúp tìm ra 2 hành tinh khí quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh minh họa: NASA
Các nhà khoa học dân sự giúp tìm ra 2 hành tinh khí quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh minh họa: NASA
Các nhà khoa học dân sự giúp tìm ra 2 hành tinh khí quay quanh một ngôi sao giống Mặt trời. Ảnh minh họa: NASA
Lên top