Phát hiện 137 ca COVID-19, Trung Quốc xét nghiệm hàng loạt ở Tân Cương

Trung Quốc đang gấp rút xét nghiệm hàng loạt cho cư dân địa khu Kashgar và xung quanh tại tỉnh Tân Cương, sau khi phát hiện 137 ca mắc COVID-19 mới không triệu chứng. Ảnh: AFP
Trung Quốc đang gấp rút xét nghiệm hàng loạt cho cư dân địa khu Kashgar và xung quanh tại tỉnh Tân Cương, sau khi phát hiện 137 ca mắc COVID-19 mới không triệu chứng. Ảnh: AFP
Trung Quốc đang gấp rút xét nghiệm hàng loạt cho cư dân địa khu Kashgar và xung quanh tại tỉnh Tân Cương, sau khi phát hiện 137 ca mắc COVID-19 mới không triệu chứng. Ảnh: AFP
Lên top